การบันทึก PowerPoint เป็น PDF

PowerPointnopic

เมื่อเราทำงาน PowerPoint เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ บันทึกเป็น หรือกด F12 โดยปกติเวลาบันทึก เราจะเปลี่ยนแค่ชื่อไฟล์ และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึก แล้วกดบันทึก โดยไฟล์จะเป็นนามสกุล PowerPoint Presentation (.pptx) ให้เสมอ

ถ้าเราต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ให้กดที่ Drop down หรือลูกศรลงมาตรง บันทึกเป็นชนิด แล้วเลือกเป็น PDF จากนั้นตั้งชื่อ กำหนดตำแหน่ง และกด บันทึก เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ PowerPoint ออกมาเป็น PDF 


By : สุภาพร อ่อนนวน

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 297 ครั้ง