การทิ้งงาน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐnopic

By : สิริกร อมรชาติ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 545 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น