การใช้คำสั่ง Go to Special (ไปที่แบบพิเศษ) ใน Excel

การใช้คำสั่ง Go to Special (ไปที่แบบพิเศษ)การใช้คำสั่ง-Go-to-Special--ไปที่แบบพิเศษ--ใน-Excel

เทคนิคในการใช้งาน Microsoft Excel 

     เครื่องมือที่ชื่อว่า Go to Special (ไปที่แบบพิเศษ) เพื่อใช้ในการไปยัง sell ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น
เรามีสรุปคะแนนของนักศึกษา บางช่องนักศึกษาไม่ส่งงานจะไม่มีคะแนนกรอกไว้ หากอาจารย์ต้องการเปลี่ยนช่องว่างนั้นแทนที่ด้วย 0 ทั้งหมดเจ้า Go to Special (ไปที่แบบพิเศษ) สามารถตอบโจทย์อาจารย์ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง


1. เลือกขอบเขตข้อมูลที่ต้องการใส่ข้อมูล
2. ไปที่คำสั่ง ค้นหาและเลือก เลือกเมนูที่ซ่อนอยู่กดที่ "ไปที่แบบพิเศษ" หรือ Go to Special เลือก blank หรือ ค่าว่าง
3. ใส่ข้อความที่ต้องการกรอก เช่น o แล้วกด Ctrl+Enter ทุกช่องที่เลือกจะแสดง 0 

By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 525 ครั้ง