การสร้างสารบัญอัตโนมัติ โดยใช้ Microsoft Word (Chapter 2)

การตรวจสอบ การตั้งค่า section และ การยกเลิกการเชื่อมโยงในแต่ละ sectionการสร้างสารบัญอัตโนมัติ-โดยใช้-Microsoft-Word--Chapter-2-

2.1 ตรวจสอบ การตั้งค่า section โดยการดับเบิ้ลคลิก ที่หัวกระดาษ แล้วตรวจสอบว่ามี section เพิ่มขึ้น เป็น 2 section โดยหน้าปก จะเป็น section 1 และ ส่วนของบทคัดย่อจนถึง หน้าสารบัญรูปภาพ จะเป็น section ที่ 2 ส่วนของเนื้อหา จนถึง บรรณานุกรม หรือ อ้างอิง จะเป็น section ที่ 3

2.2 ตรวจสอบ การตั้งค่า section โดยการดับเบิ้ลคลิกที่หัวกระดาศ แล้วตรวจสอบว่ามี dection เพิ่มขึ้น เป็น 3 section โดยหน้าปก จะเป็น section 1 และ ส่วนของบทคัดย่า จนถึบ หน้าสารบัญ เป็น section 2 และ ส่วนเนื้อหาจนถึงบรรณานุกรม หรือ อ้างอิง จะเป็น section 3

3 การยกเลิกการเชื่อมโยงในแต่ละ section 

3.1 การยกเลิกการเชื่อมโยงในแต่ละ section เพื่อให้แต่ละ section มีการแยกเนื้อหากัน โดยไม่เชื่อมโยงกันให้ดับเบิ้ลคลิก (คลิก 2 ครั้ง) ที่ header และ footer หน้า 2 และ หน้าอื่น ๆ ในทุกหน้า ให้กด link to previous ออก เพื่อให้ section ไม่เชื่อมโยงกันBy : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 775 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น