การทำสำเนาชั้นเรียนใน Google Classroom เพื่อสร้างกลุ่มเรียนในรายวิชาเดียวกัน

การทำสำเนาชั้นเรียนใน Google Classroom เพื่อสร้างกลุ่มเรียนในรายวิชาเดียวกันการทำสำเนาชั้นเรียนใน-Google-Classroom-เพื่อสร้างกลุ่มเรียนในรายวิชาเดียวกัน

1. กรณีสอนวิชาเดียว แต่มีกลุ่มเรียนมากกว่า 1 กลุ่มเรียน ให้ทำสำเนาชั้นเรียน เพื่อคัดลอกชั้นเรียน ซึ่งจะไม่ต้องสร้างชั้นเรียนใหม่ทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลา โดยในการทำสำเนาชั้นเรียนนั้น การตั้งค่าต่างๆ ของชั้นเรียนจะถูกคัดลอกมาทั้งหมด แต่ใน่ส่วนของเนื้อหา งาน งานแบบทดสอบ และประกาศทั้งหมด จะถูกคัดลอกมาเป็นฉบับร่าง ถ้่าเราต้งอการให้แสดงในตรีม จะต้องกดแก้ไข และกดโพสต์อีกครั้ง เพื่อให้แสดงในสตรีม โดยไม่ต้องสร้างทั้งหมด

2. เมื่อทำสำเนาชั้นเรียนแล้ว ชั้นเรียนที่ทำสำเนาไว้จะถูกสร้างไว้ในหน้าแรกของชั้นเรียน  ให้กดเข้าไปเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า และ โพสต์เนื้อหา หรืองานต่าง ๆ ลงในชั้นเรียน 

3. เมื่อเข้ามาที่หน้าสตรีมของชั้นเรียนที่ทำสำเนาไว้ จากนั้กดตั้งค่า แล้วแก้ไขชื่อชั้นเรียนหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของชั้นเรียนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดบันทึก

4. ถ้าต้องการที่จะโพสต์ประกาศ เนื้อหา งาน งานแบบทดสอบ หรือ คำถาม ที่เป็นฉบับร่างให้โพสต์แสดงขึ้นในสตรีมชั้นเรียน ให้คลิกทีี่ส่ิงที่ต้องการจะโพสต์ เช่น ถ้าต้องการโพสต์เนื้อหาให้แสดงในหน้าสตรีม ให้ไปที่หน้างานของชั้นเรียน เลือกเนื้อหาที่ต้องการโพสต์ คลิกที่รูปไข่ปลา เพื่อแก้ไข

5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อความให้กดแกไ้ไข จากนั้นกดมอบหมาย เพื่อให้งานแสดงในหน้าสตรีม ในกรณีประกาศเนื้อหา งานแบบทดสอบ สามารถกดแก้ไข และกดโพสต์ หรือ มอบหมาย เพื่อให้แสดงในหน้าสตรีมได้ในขั้นตอนเดียวกันนี้


By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 1061 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น