การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของชั้นเรียน ใน Google Classroomการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของชั้นเรียน-ใน-Google-Classroom

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา หรือชื่อชั้นเรียน ให้เข้าไปที่หน้าชั้นเรียน ในวิชาที่ต้องการแปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือกที่เครื่องหมายฟันเฟือง ที่อยู่ขวามือบน และเมื่อแก้ไขค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก รายละเอียดตามรูปที่แนบมานี้By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 67 ครั้ง