เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน step by step

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน step by stepเรียนรู้คำสั่ง-Sql-ไปด้วยกัน-step-by-step

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน step by step

คำสั่ง Sql  กับ MySql มันเป็นยังไง
     ผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หรือนักเรียนนักศึกษาใหม่ อาจจะเคยได้ยินคำว่า Sql กับ MySql หลายครั้งหลายคราก็จะสับสนและ งง กันว่าเอมันใช่สิ่งเดียวกันรึเปล่า  มาอธิบายทางวิชาการกันนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยมายกตัวอย่างง่าย ๆ กัน
      SQL คืออะไร Structured Query Language (วิชาการสุด ๆ) คือ คำสั่งที่ใช้บริหารจัดการ database  ซึ่งเป็นภาษา programming ที่ออกแบบมาเพื่อทำการจัดการข้อมูล ค้นหาข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม และ ลบ ข้อมูลนั่นเอง  ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีลักษณะเป็นคอลัมน์และแถว นึกออกกันมั้ยน๊า 

MySql คืออะไร
     ความหมายอย่างเป็นทางการ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL โดย MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมีการพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ สรุปง่าย ๆ คือ MySQL ก็คือ เป็นฐานข้อมูลนั่นเอง 

     แล้ว 2 ตัวนี้เกี่ยวพันกันอย่างไร เอาง่าย ๆ คือ MySql เป็นฐานข้อมูล โดยมีภาษา SQL เป็นภาษาในการสื่อสารกันเชื่อมโยงกันนั้นเองสรุปง่ายสุดๆ ซึ่งภาษา SQL ยังเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย

ภาษา SQL จะใช้จัดการ 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
    1. จัดการ database คือ คำสั่งจัดการฐานข้อมูล
             Create Database  คือ การสร้างฐานข้อมูล
             Drop Database  คือ การลบตารางออกจากฐานข้อมูล
             Select Database  คือ การเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ต้องการ 

   2. จัดการ table คือ คำสั่งจัดการตาราง
             Select Query  คือ การแสดงข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล
             Insert Query  คือ การเพิ่มแถวข้อมูลลงในตารางของฐานข้อมูล
             Update Query  คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล
             Delete Query  คือ การลบข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล
             Where Clause  คือ การสร้างเงื่อนไขเพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ
             AND & OR Clauses  คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ของเงื่อนไข
             Group By  คือ การจัดกลุ่มข้อมูลตาม column ที่กำหนด
             Order By  คือ การจัดเรียงข้อมูลที่แสดงผลตามลำดับ


   นี่เป็นตัวอย่างคำสั่งที่ใช้งานโดยสรุปคล่าว ๆ ตอนต่อๆ ไปจะมาแต่ละคำสั่งที่ใช้งานกันบ่อย ๆ และตัวอย่างการใช้งานจริงกัน


By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 8968 ครั้ง