Codeigniter กับการใช้ URI Class เพื่อเรียก url

-Codeigniter-กับการใช้-URI-Class-เพื่อเรียก-url-

URI Class มีวิธีการที่ช่วยคุณดึงข้อมูลจากสตริง URI ของคุณ หากคุณใช้การกำหนดเส้นทาง URI คุณยังสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับเซ็กเมนต์ที่กำหนดเส้นทางใหม่ได้

1. การใช้งานทั่วไป

สมมุติ URL คือ http://example.com/index.php/news/local/metro/crime_is_up

เราสามารถเรียกใช้งาน URI Segment ได้ด้วยคำสั่ง $this->uri->segment(ตำแหน่ง)


$this->uri->segment(1)  คือ news


$this->uri->segment(2)  คือ local


$this->uri->segment(3)  คือ metro


$this->uri->segment(4)  คือ crime_is_up


2. การใช้งาน  Slash Segment


3. การใช้งาน URI String

By : คุณากร วงษ์รวยดี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 1346 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น