ขั้นตอนการอัพเดทแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เพื่ออัพโหลดลง play storeโดยใช้ ionic

ขั้นตอนการอัพเดทแอปพลิเคชันแอนดรอยด์nopic

1. แก้ไขเวอร์ชันในไฟล์ config.xml

2. พิมพ์คำสั่ง เพื่อ build app ประเภท bundle พิมพ์ ionic cordova build android --prod --release -- -- --packageType=bundle

3. เข้ารหัสไฟล์พิมพ์คำสั่ง jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-key.keystore platforms/android/app/build/outputs/bundle/release/ชื่อแอป.aab alias_name

4. ใส่คีย์ที่เข้ารหัสไว้แล้วตอน build ครั้งแรก

5. เข้าไปที่ไดรฟ์ที่ลงแอนดรอยด์สตูดิโอไว้ แล้วเข้าไปที่ folder build-tools ตามด้วยเวอร์ชันของโปรแกรมที่ใช่้

6. เข้ารหัสไฟล์อีกครั้ง โดยแปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุล bundle ใช้คำสั่ง zipalign -v 4  ตามด้วย ที่อยู่ไฟล์ของแอปพลิเคชั่น

อ้างอิงจาก https://ionicframework.com/docs/v1/guide/publishing.html


By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 708 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น