ประเภทของพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พัสดุประเภทของพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ-ศ-2560

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมาทำความเข้าใจเรื่องของคำว่า "พัสดุ" ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานเกี่ยวกับพัสดุ หรืองานจัดซื้อจัดจ้างอาจจะยังสับสน วันนี้จึงขอยกเอา ความหมาย และประเภท ของ พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาให้ทราบกันค่ะ

สำหรับความหมายและประเภทของพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แยกย่อยได้ดังนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากบทความที่นำเสนอในครั้งนี้ และเข้าใจเกี่ยวกับ "พัสดุ" มากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไร โปรดติดตามนะคะ
วันนี้ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ


นางสาวนิภาพร เรืองณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งที่มา : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 8149 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น