วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

...วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม-ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมก่อนคืนหลักประกนสัญญา โดย สิริกร แพรกสงฆ์" target="_blank">

By : สิริกร อมรชาติ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 222 ครั้ง