ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอากรแสตมป์

อากรแสตมป์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอากรแสตมป์

เรื่ืองที่มักเข้าใจผิดบ่อยกับอากรแสตมป์

1. อากรแสตมป์ แม้จะเรียกว่าแสตป์ แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์

2. อากรแสตมป์ไม่ใช่ดวงตราไปรษณียากร เราจึงไม่สามารถนำไปใชิปิดซองจดหมายได้

3. แม้อากรแสตมป์จะเป็น ภาษี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร แต่กรมสรรพากรก็ไม่ได้ทำหน้าที่พิมพ์เองแต่อย่างใด หากแต่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้การพิมพ์อากรแสตป์ของประเทศไทยมีคุณภาพระดับเดียวกับธนบัตรเลยทีเดียว

ที่มา https://www.itax.in.th/pedia

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 784 ครั้ง