ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียน NSTRU MOOC ตอนที่ 1

ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียนขั้นตอนการสร้างเนื้อหาบทเรียน-NSTRU-MOOC-ตอนที่-1

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ถ้าต้องการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์สักบทเรียนจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างมาลองดูกันเลยครับ

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์(MOOC NSTRU)

ชื่อวิชา ภาษาไทย : 

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ : 

คำอธิบายรายวิชา :  (โปรดระบุข้อมูลคำอธิบายรายวิชา /เกี่ยวกับรายวิชา)

จำนวนที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : (ตัวอย่าง 2ชั่วโมง/สัปดาห์).

กลุ่มเป้าหมาย/ระดับ/ประเภทของรายวิชา :

ระดับของเนื้อหารายวิชา :.(ตัวอย่าง ระดับเริ่มต้น  ปานกลาง  ยาก)..

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน :......(ถ้ามี)..

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้ช่วยสอน/:

(อาจมีคณะทำงานมากกว่า 1 ท่าน)

… (ตัวอย่าง แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบท้ายบทเรียน 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50% ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์).

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์:   

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NSTRU MOOC (mooc.nstru.ac.th.org) 
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 411 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น