OSI Model 7 Layers ตอนที่ 3

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Network Layer ตอนที่ 3OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-3-

3. Network Layer ทำหน้าที่ส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย หรือ ข้าม network โดยส่งข้อมูลผ่าน Internet Protocol (IP) โดยมีการสร้างที่อยู่ขึ้นมา (Logical Address) เพื่อใช้อ้างอิงเวลาส่งข้อมูล เราเรียกว่า IP address ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากต้นทาง เพื่อไปยังปลายทาง ที่ไม่ได้อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน จำเป็นจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ทำงานบน Layer 3 นั่นก็คือ Router หรือ Switch Layer 3 โดยใช้ Routing Protocol (OSPF , EIGRP) เพื่อหาเส้นทางและส่งข้อมูลนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพของเครือข่าย ลำดับความสำคัญของบริการ และ ซอฟต์แวร์ใน Network Layer โดยการส่ง package จากเครื่องต้นทางไปยังปลายทางต้องมีการกำหนดหมายเลข IP Address ลงไปกับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการระบุตัวตน สรุปก็คือการกระทำใดๆที่ใช้ IP จะอยู่ใน Network Layer

ปัญหาที่เกี่ยวกับระดับชั้น Network
   - ปัญหาหมายเลขไอพีแอดเดรสชนกัน
   - ปัญหาไม่ได้รับการแจกหมายเลขไอพีแอดเดรส
   - ปัญหาการ Encapsulation ผิดพลาดทำให้ Header ของหมายเลขไอพีแอดเดรสมีปัญหา
   - ปัญหาจากการจัดตั้งค่า Default Gateway ไม่ถูกต้อง
   - ปัญหา Station ไม่ได้รับการจัดตั้งค่า Default Gateway
   - การชี้ Gateway ของ Router บกพร่อง
   - ปัญหา Routing Protocol บน Router ไม่ทำงาน

By : วัชรพงษ์ สงวนคำ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 1483 ครั้ง