ปัญหาที่พบบ่อยด้าน IT ของสำนักวิทยฯ

ปัญหา ITปัญหาที่พบบ่อยด้าน-IT-ของสำนักวิทยฯ

     หลายต่อหลายครั้งที่นักศึกษา อาจารย์มีปัญหาการใช้งานระบบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันนี้จึงรวบรวมปัญหาที่พบเจอบ่อย ที่สอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ เข้ามา 

1. UserName และ Password 
   - สำหรับบุคลากร อาจาย์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุล 3 ตัวแรก ที่เราได้กรอกข้อมูลไว้ตั้งแต่วันที่รายงานตัว ที่งานนิติการส่วนการเจ้าหน้าที่ เช่น Wijittra_phr เป็นต้น

   - สำหรับนักศึกษา ใช้ UserName : รหัสนักศึกษา Password : วันเดือนปีเกิด เช่น 4411425001 รหัสผ่าน 01012526 เป็นต้น

2. การเปลีี่ยนรหัสผ่านทำอย่างไร เพราะมีคนรู้รหัสผ่านแล้วเข้าไปแอบดูเกรด หรืออาจารย์เอารหัสผ่านไปทำแบบประเมินการสอน แนะนำลิ้งสำหรับเปลี่่ยนรหัสผ่าน  https://race.nstru.ac.th/home/nstru_passport/th/main/change_password

3. นักศึกษาเข้าทำประเมินไมไ่ด้ ต้องมาวิเคราะห์ปัญหากันก่อนว่าทำไมเข้าไม่ได้
     1. ลืมรหัสผ่าน รหัสผ่านผิด
     2. เปลี่ยนสาขา ย้ายสาขา เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ 
     3. ไม่แสดงรายวิชาให้ทำแบบประเมิน
     
  ให้นักศึกษาติดต่อที่ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 19

4. ไม่มีอีเมลล์มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาทุกคนเมื่อเข้าปี 1 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะสร้างอีเมลล์มหาวิทยาลัยให้ทุกคนแล้ว ยกเว้นเสียว่าเข้ามาภายหลัง หรือรหัสผ่านที่กรอกหริือแจ้งไว้กับทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผิดพลาด จึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้นักศึกษาเข้ามาติดต่อได้ที่ ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 19 หรือ fb สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Tel.0-7580-9833 By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 32 ครั้ง