วิธีเตรียมเครื่องเพื่อ ติดตั้ง ionic Framework 4 บน Windows สำหรับทำแอพพิเลคชั่น Android chapter 1

ติดตั้ง ionic Framework 4 บน Windows สำหรับทำแอพพิเลคชั่น Android


หมวดหมู่ : เทคโนโลยีวิธีเตรียมเครื่องเพื่อ ติดตั้ง ionic Framework 4 บน Windows สำหรับทำแอพพิเลคชั่น Android 

มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ติดตั้ง Node JS
ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง NODE JS ได้จากที่นี่ www.nodejs.org   ใช้เวอร์ชั่น Recommended for Most User


2. ติดตั้ง Git สำหรับใช้งาน PhoneGap/Cordova plugin
จะต้องติดตั้งระบบ Git client ก่อน ได้จากที่นี่ https://git-scm.com/download/win
หลังจากติดตั้ง ให้เป็นโปรแกรม Command Window หรือ Poweshell ขึ้นมา และรันคำสั่งต่อไปนี้ โดยให้ใส่ชื่อ และ Email ลงไปตามตัวอย่าง
git config --global user.name “ให้ใส่ชื่อ”
git config –global user.email ใส่ชื่ออีเมล
3. ติดตั้งชุดคำสั่ง Cordova CLI และ Ionic Framework
3.1 ต้องมีการติดตั้ง NPM (Node Package Manager) ให้เรียบร้อยก่อน
3.2 หลังจากติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Command Prompt แล้วพิมคำสั่งด้านลง แล้วกด enter

3. ติดตั้งชุดคำสั่ง Cordova CLI และ Ionic Framework 

3.1 ต้องมีการติดตั้ง NPM (Node Package Manager) ให้เรียบร้อยก่อน

3.2 หลังจากติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Command Prompt แล้วพิมคำสั่งด้านลง แล้วกด enter

npm install -g cordova

npm install -g ionic

จะเป็นการสั่งดาวน์โหลดชุดคำสั่ง Cordova และ ionic CLI มา การติดตั้งเพิ่มเติมใช้เวลาพอสมควร เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กลับไปที่ โปรแกรม Command Prompt แล้วทดสอบเรียกคำสั่ง

ionic
   


บทความใกล้เคียง