ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่: 25 ตุลาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   โดยกำหนดรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ปฏิทิน และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ 

ประกาศฯ เรื่องการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และปฏิทินการสรรหาฯ

แบบประมวลประวัติ และผลงาน

แบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 127