ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่: 22 มีนาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหารสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดการรับเสนอชื่อ 20 มีนาคม -30 เมษายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ปฏิทิน และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบเสนอชื่อกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1886