ประกาศการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่: 15 มกราคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการรับเสนอชื่อ 15-28 มกราคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ปฏิทิน และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และปฏิทินการสรรหาฯ

แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

แบบประมวลประวัติและผลงานผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1967