ติดต่อเรา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-9808

หมายเลขโทรศัพท์: 0-7580-9808