การตั้งค่า Proxy เพื่อใช้ฐานข้อมูลภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การตั้งค่า Proxyการตั้งค่า-Proxy-เพื่อใช้ฐานข้อมูลภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การตั้งค่า Proxy เพื่อใช้ฐานข้อมูลภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสามารถเลือกใช้  browser ได้ดังนี้


ชื่อผู้ใช้ : ชื่อของบุคลากร
รหัสผ่าน : รหัสการเข้าใช้อินเทอร์เนต

สำหรับ Chrome
  1. ไปที่ จุด 3 จุด เลือก การตั้งค่า

2. เลือก ระบบ -> เปิดการตั้งค่าพร็อกซี่ของคอมพิวเตอร์

3. ระบบจะไปดึงหน้าตั้งค่า proxy ของ windows มา ไปที่ Manual proxy setup เลือก Use a proxy server เป็น On แล้วกำหนดค่าดังรูป

4. เปิด chrome อีกครั้งจะพบว่าให้ใส่ชื่อผู้ใช้ กับ รหัสผ่าน

สำหรับ Microsoft Edge
  1. ไปที่จุด 3 จุดเลือก setting

2. เลือก Advanced กด Open proxy settings

3. ระบบจะไปดึงหน้าตั้งค่า proxy ของ windows มา ไปที่ Manual proxy setup เลือก Use a proxy server เป็น On แล้วกำหนดค่าดังรูป

4. ลองเปิด Microsfot Edge จะให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน

สำหรับ Firefox
  1. ไปที่ขีด 3 ขีด เลือก Options

2. เลื่อนมาล่างสุดไปที่ การตั้งค่าเครือข่าย -> การตั้งค่า   เลือก Manual proxy configuration กำหนดค่าดังรูป

3. เปิด firefox อีกครั้งจะพบให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน

By : ธราดล กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 2956 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น