NSTRU PASSPORT

เกี่ยวกับ NSTRU Passport เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ลืมรหัสผ่านของคุณ ใช้งาน NSTRU Smart WIFI ใช้งาน eduroam ใช้งาน Dot-One-x แจ้งปัญหาการใช้งาน

NSTRU Smart WIFI คืออะไร ?

NSTRU Smart WIFI คือ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยมาตรฐาน PEAP ซึ่งวิธีการนี้ระบบจะจดจำการยืนยันตัวตนของอุปกรณ์นั้นไว้ ช่วยให้สามารถใช้งานครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องทำการยืนยันตัวตนอีก

วิธีการใช้งาน

1. ตั้งค่า NSTRU Passport ให้รองรับการใช้งาน โดยลงทะเบียนการใช้งาน Dot-One-X
2. ตั้งค่า PEAP ตามคู่มือด้านล่าง

ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่า PEAP ดาวน์โหลด Script AddWIFI สำหรับใช้บน PC/Notebook


Develop by RACE