ตรวจสอบวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องพัก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องพัก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 29 กรกฏาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ตรวจสอบวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องพัก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64  ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ขอขอบพระคุณ อ. คมกฤช แก่นทอง ที่ได้ช่วยตรวจสอบวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องพัก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อความปลอดภัยและรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่เร็วๆนี้

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 73