ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ


ขออภัยในความไม่สะดวก หมดเขตการลงทะเบียนบัณฑิตแล้ว
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อกองพัฒนานักศึกษา อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 075-809871 และ 075-845512

Social Media