สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

วันที่: 21 ธันวาคม 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1744