พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

วันที่: 19 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
พิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

รายละเอียด คลิกที่นี่

ใบสมัคร  คลิกที่นี่

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2104