รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่: 17 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ด้วยวันที่  ๒๒ กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยุต เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ จำนวน ๑๐ ทุน

ประกาศรับสมัคร

เอกสารใบสมัคร

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2020