ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)

วันที่: 11 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่และรายเก่า ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมานี้ ลงทะเบียนผ่านทางคิวอาร์โค๊ด ใหม่อีกครั้ง โดยเลือกกรณีการทำสัญญาและระบุวันในการทำสัญญาตามความสะดวกของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน


ดูรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ระบบคิวอาร์โค๊ด คลิกที่นี่

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2110