คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่: 05 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการนำเสอนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก จะจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักมรดกโลก" "Nakhon Si Thammarat : World Heritage in Young Hands Camp" ในวันที่ 18-24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1-4) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมกิจกรรมมค่ายเยาวชนรักมรดกโลก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่ต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรค่าย เว้นแต่ค่าเดินทางจากภูมิลำเนาของนักศึกษาไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช (ไป-กลับ) สามารถส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30-16.30 ตั้งแต่บัดนี้ จันถึง วันที่ 10 กันยายน 2561


ดูรายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2102