พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่: 29 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1773