ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่: 25 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน

แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

                   ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โรงอาหารเก่า)


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1770