รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

วันที่: 23 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครผู้รับทุนโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดย มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2035