ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan

วันที่: 21 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ  e-studentloan

ตามที่งานปฏิบัติการกยศ.  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกยศ.  (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  เมื่อวันที่   20   สิงหาคม   2561  แล้วนั้น   ปรากฏว่ายังมีนักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกยศ.เพิ่มเติม  ดังนั้นงานปฏิบัติการกยศ. จึงขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-studentloan จากเดิม วันที่  22  สิงหาคม 2561  เลื่อนเป็นวันที่  24  สิงหาคม  2561  และจะประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืม ที่ลงทะเบียนเลือกวันลงนามผ่าน QR code ภายในวันที่  24  สิงหาคม 2561  โดยจะประกาศทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(http://student.nstru.ac.th/)และเพจกองพัฒนานักศึกษา

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1761