ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 15 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2561

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กำหนดวันทำบัตรนักศึกษา  ณ  ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่


ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุก่อน 1  เดือนมา

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1758