ข่าวดีสำหรับนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย

วันที่: 10 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย

บริการดีๆ สำหรับนักศึกาาหอพักคนใด ที่รู้สึกไม่สบาย หรือต้องการรับการปรึกษาจากพยาบาลวิชาชีพ ต้องการเวชภัณฑ์ และการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ฟรี ที่ใต้หอพัก A ชั้น 1 เวลา 16.30-20.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่วันที่ 7สิงหาคม 2561 -30 กันยายน 2561

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2105