ประกาศ เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที 45
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที 45

วันที่: 13 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที 45

 เพื่อให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบรีเกมส์" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนสจตามความในหมวด 15 ข้อ 38

แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป้นเลิศ จึงขอประกาศรายการอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชนิดกีฬา

รายการ

อุปกรณ์

หมายเหตุ

ยี่ห้อ

รุ่น

1

บาสเก็ตบอล

ลูกบาสเกตบอล

Grand Sport

SUPREMO #7(ช)

 

ลูกบาสเกตบอล

Grand Sport

PRIMERA  #6(ญ)

 

2

บาสเก็ตบอล 3 คน

ลูกบาสเกตบอล

MOLTEN 3x3

B33 T5000 #6

 

3

ฟุตบอล

ลูกฟุตบอล

Grand Sport

PRIMERO HYBRID

 

4

วอลเล่ย์บอล

ลูกวอลเล่ย์บอล

Grand Sport

WORLD CAMP II

 

5

เซปักตระกร้อ

ลูกตระกร้อ

Marathon

MT 908 (ช)

 

ลูกตระกร้อ

Marathon

MT 909 (ญ)

 

6

เทนนิส

ลูกเทนนิส

DUNLOP

FORT

 

7

เทเบิลเทนนิส

ลูกเทเบิลเทนนิส

YINHE

40+

 

8

แบดมินตัน

ลูกแบดมินตัน

Victor

SPEED 75 (Master#3)

 

9

รักบี้ฟุตบอล

ลูกรักบี้

GILBERT

OFFCIAL#5

 

10

วอลเลย์บอลชายหาด

ลูกวอลเลย์บอลชายหาด

MIKAZA

VLS 300

 

11

ฟุตซอล

ลูกฟุตบอล

Grand Sport

MERCURY HYBRID

 

12

แฮนด์บอล

ลูกแฮนด์บอล

Grand Sport

PROFESSIONAL#3(ช)

 

ลูกแฮนด์บอล

Grand Sport

PROFESSIONAL#2(ญ)

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1704