ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่: 12 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศขอเปลี่ยนแปลง กำหนดการการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560


นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา สามารถดูกำหนดการการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

พร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้


เอกสารแนบ :  รายละเอียดเปลี่ยนแปลงกำหนดการการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1705