ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการปลูกดาวเรือง ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการปลูกดาวเรือง ในวันที่ 6 กันยายน 2560

วันที่: 12 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการปลูกดาวเรือง ในวันที่ 6 กันยายน 2560

นักศึกษาที่ไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

นักศึกษาที่ไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมย้ายดาวเรืองลงแปลงถาวร จัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น

ให้นักศึกษา รหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรม ใส่ปุ๋ย เติมดิน และเคลื่อนย้ายดาวเรืองแห่งความภักดีลงแปลงถาวร

ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 14.00 น . เป็นต้นไป 

พร้อมกันใต้หอประชุมใหญ่


เอกสารแนบ :  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1701