ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่: 23 สิงหาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

                     ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

รุ่นที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.  

รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                    บันทึกเป็นชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 4 ชม 

 

ประกาศรายชื่อกิจกรรมมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อกิจกรรมมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 รุ่นที่ 2

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1703