ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่: 22 สิงหาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า   มาทำการเรียนการสอน

ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ภาคบ่าย 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1701