ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

วันที่: 22 สิงหาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารหนี้ของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศ

ซึ่งทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1703