การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

วันที่: 29 กรกฏาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1


วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 
คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ ที่ 31  กรกฎาคม 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

----------------------------------------------------------------------------------

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เวลา 09.00-15.00 น.

----------------------------------------------------------------------------------

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1703