ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 07 ก.ค. 2559
โดย :
แบบฟอร์มต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 04 ก.ค. 2559
โดย :
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) และนักศึกษาภาคปกติ รับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (รายงานตัว 4 ก.ค 59) และนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
ข่าววันที่ : 04 ก.ค. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์ ชมรมที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนชมรม ประจำปี 2559
ข่าววันที่ : 04 ก.ค. 2559
โดย : ชมรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 22 มิ.ย. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรนักศึกษา
ข่าววันที่ : 22 มิ.ย. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
ข่าววันที่ : 22 มิ.ย. 2559
โดย :
กำหนดการ กิจกรรม NSTRU FRESHY Beginning Camp วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559
ข่าววันที่ : 15 มิ.ย. 2559
โดย :
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 14 มิ.ย. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10
ข่าววันที่ : 31 พ.ค. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ข่าววันที่ : 12 พ.ค. 2559
โดย :
ประกวดทำสารคดีสั้น เรื่อง ผลกระทบของการโกง ความยาว 3-5 นาที
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2559
โดย :
ประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC เรื่อง ผลกระทบของโครงการ
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “หนังสือที่ท่านอ่าน มอบคนอื่นอ่าน”
ข่าววันที่ : 17 มี.ค. 2559
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม รับน้องขึ้นเขา เล่าเรื่องมหาชัย (จำนวน 4 ชม.) เพิ่มเติม
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2559
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม รับน้องขึ้นเขา เล่าเรื่องมหาชัย (จำนวน 4 ชม.)
ข่าววันที่ : 08 มี.ค. 2559
โดย :
ขอเชิญชวน น้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะภาคใต้เข้าค่ายอบรม "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น" Youth2020 รุ่นที่ 5
ข่าววันที่ : 29 ก.พ. 2559
โดย :
รับสมัครนักศึกษาสำรวจข้อมูลจราจร (มีค่าตอบแทนให้ )
ข่าววันที่ : 24 ก.พ. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการประกวดโนราเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องให้นักศึกษาทุกชั้นปี บันทึกชั่วโมงการพัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในราชภัฏวิชาการ
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2559
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11