ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันที่ : 11 พ.ย. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา (ปฏิทินหอพัก) ภาคเรียนที่1 /2559 และเปิดหอพักภาคเรียนที่ 2/2559
ข่าววันที่ : 07 พ.ย. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 03 พ.ย. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 03 พ.ย. 2559
โดย :
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2559
โดย :
การจัดกิจกรรมแปลอักษรเลข ๙ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าววันที่ : 31 ต.ค. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 20 ต.ค. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 03 ต.ค. 2559
โดย :
ประกาศ นักศึกษา รหัส 59 เรื่อง รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2559
โดย :
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 15 ก.ย. 2559
โดย :
การแต่งกายบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ข่าววันที่ : 09 ก.ย. 2559
โดย :
เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ข่าววันที่ : 25 ส.ค. 2559
โดย :
ขอเชิญ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ข่าววันที่ : 22 ส.ค. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีรรมราช เรื่อง ขอเลื่อนกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๙
ข่าววันที่ : 19 ส.ค. 2559
โดย :
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าววันที่ : 19 ส.ค. 2559
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๙ เข้าร่วมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2559
โดย :
ประชาสัมพันธ์ “บุญรับขวัญน้องใหม่ สานสายใย ใต้ฟ้ามหาชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2559
โดย : ฝ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 03 ส.ค. 2559
โดย :
แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรับสมุดบัญชีธนาคารและบัตรนักศึกษา
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2559
โดย :
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) และนักศึกษาภาคปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (รายงานตัว 4 ก.ค 59) และนักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
ข่าววันที่ : 14 ก.ค. 2559
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11