ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 17 ก.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 05 ก.ค. 2560
โดย : นักวิชาการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 05 ก.ค. 2560
โดย : นักวิชาการศึกษา
ประกาศ ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ข่าววันที่ : 28 มิ.ย. 2560
โดย :
ประกาศ ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
ข่าววันที่ : 28 มิ.ย. 2560
โดย :
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 12 มิ.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 09 มิ.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา (ปฏิทินหอพัก) ภาคเรียนที่2 /2559 และเปิดหอพักภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าววันที่ : 09 พ.ค. 2560
โดย :
รายชื่อนักศึกษายังไม่มารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ
ข่าววันที่ : 25 เม.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สรรหานายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สรรหาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องให้นักศึกษา กยศ เข้าร่วมกิจกรรม
ข่าววันที่ : 27 มี.ค. 2560
โดย :
รายชื่อนักศึกษาประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 24 มี.ค. 2560
โดย :
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้)
ข่าววันที่ : 22 มี.ค. 2560
โดย : ฝ่ายทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์รณรงค์วินัยนักศึกษา
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2560
โดย : ฝ่ายวินัยนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2560
โดย :
เชิญชวน นักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2560
โดย :
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2560
โดย : สำนักงาน ป.ป.ช.
โครงการประกวดงานเขียน ARC AWARD
ข่าววันที่ : 11 ม.ค. 2560
โดย :
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับพิจารณาทุนการศึกษา ถึงนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และ ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันที่ : 16 พ.ย. 2559
โดย :

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11