ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศ การส่งแบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2)
ข่าววันที่ : 04 ต.ค. 2560
โดย :
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิชาทหารสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
ข่าววันที่ : 28 ก.ย. 2560
โดย :
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ข่าววันที่ : 25 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 18 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 14 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศ เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที 45
ข่าววันที่ : 13 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าววันที่ : 12 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการปลูกดาวเรือง ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ข่าววันที่ : 12 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)
ข่าววันที่ : 08 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศ กำหนดการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพร้อมจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป) ภาคเรียนที่ 1/2560
ข่าววันที่ : 08 ก.ย. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 22 ส.ค. 2560
โดย :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ข่าววันที่ : 22 ส.ค. 2560
โดย :
ประชาสัมพันธ์ โครงการ GSB CAMPUS STAR 2017
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2560
โดย :
กำหนดการและ เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 19 ส.ค. 2560
โดย :
ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2560
โดย :
การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
ข่าววันที่ : 29 ก.ค. 2560
โดย :
กำหนดการการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 29 ก.ค. 2560
โดย :
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 29 ก.ค. 2560
โดย :
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2560
โดย :

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11