ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 05 ม.ค. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ การร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ข่าววันที่ : 05 ม.ค. 2561
โดย :
แบบฟอร์มและบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
ข่าววันที่ : 04 ม.ค. 2561
โดย :
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวด
ข่าววันที่ : 04 ม.ค. 2561
โดย :
ประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 03 ม.ค. 2561
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 20 ธ.ค. 2560
โดย :
ประกาศถึงนักศึกษาที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม สรุปเล่มโครงการพร้อมส่งชุดเบิก
ข่าววันที่ : 20 ธ.ค. 2560
โดย :
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 03 พ.ย. 2560
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 01 พ.ย. 2560
โดย :
กำหนดการการลงนามแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ รายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา)
ข่าววันที่ : 27 ต.ค. 2560
โดย :
กำหนดการทำสัญญาสำหรับผู้กู้ยืม รายใหม่และรายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 27 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 17 ต.ค. 2560
โดย :
การแต่งกายและข้อปฏิบัติตัวของบัณฑิต
ข่าววันที่ : 16 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 15 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 12 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 12 ต.ค. 2560
โดย :
กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าววันที่ : 11 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 2560
ข่าววันที่ : 06 ต.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ผู้กู้ยืมรายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 04 ต.ค. 2560
โดย :

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11