ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ป้ายชื่อของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2561
โดย :
รายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2561
โดย :
รายงานผลการใช้บริการ กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2561
โดย :
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกกรรมซ้อมหนีไฟเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 12 มี.ค. 2561
โดย :
ผู้สนใจ สมัครขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุ
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศ นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ กยศ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักศึกษา และข้อมูลส่วนตัว
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดเพลงบอกเยาวชนร่างวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข่าววันที่ : 31 ม.ค. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 17 ม.ค. 2561
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การประกวดโนราเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 16 ม.ค. 2561
โดย :
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ทำดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าววันที่ : 16 ม.ค. 2561
โดย :
ขอเชิญ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน “ตรวจสุขภาพประจำปี”
ข่าววันที่ : 16 ม.ค. 2561
โดย :
ประชาสัมพันธ์ "โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า"
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2561
โดย :
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ภาษาประกาศรับสมัครสอบ TOEIC TOEIC ครั้งที่ 2/2561
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2561
โดย :
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาปันจักสีลัต
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2561
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2561
โดย :

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11