ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2557
โดย :
ประกาศ สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2557
โดย :
ประกาศ การรับเสื้อเฟรชชี่และกางเกง ประจำปีการศึกษา 2556
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2557
โดย :
ประกาศ เรื่องรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ข่าววันที่ : 13 ก.พ. 2557
โดย :
ประกาศรับสมัครงานให้นักศึกษา
ข่าววันที่ : 12 ก.พ. 2557
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศ นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าเข้ายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan
ข่าววันที่ : 10 ก.พ. 2557
โดย :
ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืม กยศ.รายใหม่ (ทำสัญญากู้ยืมปี 2556) ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมารธอน
ข่าววันที่ : 06 ก.พ. 2557
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าววันที่ : 27 ม.ค. 2557
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และการสอนชดเชยนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ข่าววันที่ : 27 ม.ค. 2557
โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การชำระเงินคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ข่าววันที่ : 13 ม.ค. 2557
โดย : ฝ่ายทุนการศึกษา
รับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมประชุม 12th FISU Forum ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
ข่าววันที่ : 10 ม.ค. 2557
โดย : กองพัฒานักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2557
ข่าววันที่ : 03 ม.ค. 2557
โดย :
ให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. (ทำสัญญา 2556) ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2556
โดย :
ประกาศ รายชื่อนักศึกษากยศ. ที่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ข่าววันที่ : 17 ธ.ค. 2556
โดย : ฝ่ายกองทุนการศึกษา
ขอเชิญร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ
ข่าววันที่ : 16 ธ.ค. 2556
โดย : งานกิจกรรมนักศึกษา
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา "ศิษย์ดี ศรีราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2555
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2556
โดย : www.nstru.ac.th
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา "ศิย์ดีศรีราชภัฏ" ประจำการศึกษาปี 2555
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2556
โดย : www.nstru.ac.th
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2556
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]