ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2559
โดย :
ประกาศมหาวืทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 08 ธ.ค. 2558
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 02 ธ.ค. 2558
โดย :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัทโอสถสภา
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2558
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษา เพื่อมารับค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดอุบัติเหตุ
ข่าววันที่ : 08 ต.ค. 2558
โดย :
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคต”
ข่าววันที่ : 14 ก.ย. 2558
โดย :
ประกาศเชิญชวน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2558
โดย :
ประกาศเชิญชวน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2558
โดย :
ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2558
โดย :
กองพัฒนานักศึกษาขอพบนักศึกษา เรื่อง ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ
ข่าววันที่ : 27 ก.ค. 2558
โดย :
แบบสำรวจนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ CAREER READY GUIDE
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2558
โดย :
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part - Time [งานเก็บข้อมูลวิจัย]
ข่าววันที่ : 16 ก.ค. 2558
โดย :
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ"ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 4
ข่าววันที่ : 16 ก.ค. 2558
โดย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 2-4 มีสิทธิต่อสัญญาเช่าหอพักมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)
ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2558
โดย :
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ เพ็ชรสังข์ นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทย ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น มหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ : 26 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศ เรื่อง อบรมมารยาทไทยและการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษารหัส 57
ข่าววันที่ : 25 มี.ค. 2558
โดย : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ เรื่อง การลงนามแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา)
ข่าววันที่ : 15 ก.ค. 2557
โดย :
ประกาศ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ของนักศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ข่าววันที่ : 07 ก.ค. 2557
โดย :
ประกาศ กำหนดการส่งเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน (รอบ 2) สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
ข่าววันที่ : 28 เม.ย. 2557
โดย :
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ผู้กู้รายใหม่)
ข่าววันที่ : 17 เม.ย. 2557
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11